Trang phục cho thuê khác

  • Áo tứ thân Thị Màu

   350,000VND
   • GIÁ THUÊ tứ thân : 350k 
   • Đánh giá shop 5 sao được free 1 phụ kiện hoặc giảm 20K
   • Có nhận Makeup & Làm tóc
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp các dịch vụ khác
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm miên hoa AYEM26 hồng hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm váy 3 màu AOY01

   500,000VND
   • Giá Thuê : 500k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM12 đỏ thêu hoa tết

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm to xước AYEM44 đỏ đô

   300,000VND
   • Giá Thuê áo yếm ( Price rent ) : 300k
   • Có thể thuê thêm nhiều phụ kiện đi kèm
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20 hoặc free 1 phụ kiện
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Cho thuê online ship tận nhà các tỉnh thành
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm tở xước AYEM43 xanh than đen

   300,000VND
   • Giá Thuê áo yếm ( Price rent ) : 300k
   • Có thể thuê thêm nhiều phụ kiện đi kèm
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20 hoặc free 1 phụ kiện
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Cho thuê online ship tận nhà các tỉnh thành
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm trơn AYEM36 phi trắng

   180,000VND
   • Giá Thuê áo yếm ( Price rent ) : 180k
   • Có thể thuê thêm nhiều phụ kiện đi kèm
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20 hoặc free 1 phụ kiện
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Cho thuê online ship tận nhà các tỉnh thành
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm vân hoa AYEM32 xanh mint nhạt

   300,000VND
   • Giá Thuê áo yếm ( Price rent ) : 300k
   • Có thể thuê thêm nhiều phụ kiện đi kèm
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20 hoặc free 1 phụ kiện
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Cho thuê online ship tận nhà các tỉnh thành
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm vân hoa AYEM34 đỏ tết

   300,000VND
   • Giá Thuê áo yếm ( Price rent ) : 300k
   • Có thể thuê thêm nhiều phụ kiện đi kèm
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20 hoặc free 1 phụ kiện
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Cho thuê online ship tận nhà các tỉnh thành
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM13 cam phối xanh

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm đỏ hoa AY08

   350,000VND
   • Giá Thuê : 350k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm Miên AYM02 xanh lá chuối hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20k hoặc free 1 pk 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm Miên AYM03 hồng hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 360k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20k hoặc free 1 pk 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm Miên AYM04 xanh mint hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 360k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20k hoặc free 1 pk 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm Miên AYM06 tím pastel hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 360k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 20k hoặc free 1 pk 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm trắng AOY03 chị hằng chụp trung thu

   350,000VND
   • Giá Thuê : 350k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm trắng AOY04 chị hằng cổ giọt nước chụp trung thu

   350,000VND
   • Giá Thuê : 350k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm váy 3 màu đỏ AOY02

   500,000VND
   • Giá Thuê : 500k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM11 đỏ chăn công tết

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM21 đỏ thêu hoa

   270,000VND
   • Giá Thuê : 270k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM23 hồng thêu hoa

   270,000VND
   • Giá Thuê : 270k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM24 hồng tơ hoa

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm AYEM25 yếm bướm phối cam đất

   300,000VND
   • Giá Thuê : 300k
   • Thuê từ 2 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ
  • Áo yếm gấm dài đỏ

   250,000VND
   • Giá Thuê : 250k
   • Thuê từ 5 bộ trở lên có giá ưu đãi
   • Đánh giá 5 Sao được giảm 10% cho lần thuê tiếp theo
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Nhận chụp ảnh bao đẹp
   • Giá Bán   : Liên Hệ

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

  0908196040
  84908196040