thuê áo tấc cổ phục tphcm

  • Cho thuê áo Tấc AT41 màu hồng tơ voan Việt Phục

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT57 xanh đũi

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT570 trắng tơ bóng

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT571 hồng tơ bóng

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT25 trắng tơ xước

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT01 màu đỏ tươi Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT02 màu vàng Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT03 màu xanh lam Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT15 màu xanh mint Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT17 màu xanh cốm Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT18 màu xanh lá Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT180 đũi vàng nghệ

   300,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (380K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT55 xanh biển tơ sống

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT22 màu xanh lá chuối Việt Phục

   270,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (370k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 470k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 570k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (270k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (350K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 420k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT221 trắng hoa đỏ

   350,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (430k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 530k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 630k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (430K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 500k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT42 màu tím hoa dừa tơ voan Việt Phục

   300,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (400k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 500k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 600k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (300k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (480K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 450k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT222 hoa vàng

   350,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (430k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 530k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 630k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (430K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 500k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT223 tím hoa đỏ tơ sóng

   350,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (430k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 530k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 630k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (430K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 500k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT224 be hoa tơ sóng

   350,000VND
    • Giá Thuê áo áo Tấc :
    • Combo Nữ: 
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (430k)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 530k)
    • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 630k)
    • Combo cho Nam:
    • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (350k)
    • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (430K)
    • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 500k)
    • Có nhận Makeup & Làm tóc 
    • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
    • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
    • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT4341 gấm trắng hoa

   380,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (460K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 530k) 
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (490k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 580k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 680k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT4342 gấm cam nhật bình

   380,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (460K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 530k) 
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (490k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 580k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 680k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT4343 gấm đỏ hoa văn

   380,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (460K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 530k) 
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (490k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 580k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 680k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT4344 gấm xanh dương hoa văn

   380,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (460K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 530k) 
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (490k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 580k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 680k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê áo Tấc AT0002 gấm xanh rêu đen

   380,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (460K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 530k) 
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (380k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (490k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 580k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 680k)
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

  0908196040
  84908196040