Áo tấc tay chẽn Người Vợ Cuối Cùng

  • Cho thuê trang phục áo tấc tay chẽn TC01 xanh cô ban

   360,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong (510k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + nón Ba Tầm (610k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong + nón Ba Tầm (760k)
   • Combo 5: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (470k)
   • Combo 6: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 560k)
   • Combo 7: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 660k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (440K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 510k) 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê trang phục áo tấc tay chẽn TC02 đỏ đô

   360,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong (510k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + nón Ba Tầm (610k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong + nón Ba Tầm (760k)
   • Combo 5: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (470k)
   • Combo 6: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 560k)
   • Combo 7: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 660k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (440K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 510k) 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê trang phục áo tấc tay chẽn TC03 tafta xanh rêu

   360,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong (510k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + nón Ba Tầm (610k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong + nón Ba Tầm (760k)
   • Combo 5: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (470k)
   • Combo 6: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 560k)
   • Combo 7: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 660k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (440K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 510k) 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo
  • Cho thuê trang phục người vợ cuối cùng phim Victor Vũ NV05

   360,000VND
   • Giá Thuê áo áo Tấc :
   • Combo Nữ: 
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong (510k)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + nón Ba Tầm (610k)
   • Combo 4: áo Tấc + quần + mấn + áo tấc trắng lót trong + nón Ba Tầm (760k)
   • Combo 5: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai (470k)
   • Combo 6: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + trâm cài + hoa tai + quạt + ngọc bội + hoa sen ( 560k)
   • Combo 7: áo Tấc + quần + mấn + ngọc + guốc + quạt + ngọc bội + hoa sen + trăm cài + hoa tai + áo khoác voan + kiềng ( 660k)
   • Combo cho Nam:
   • Combo 1: áo Tấc + quần + mấn (360k)
   • Combo 2: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh (440K)
   • Combo 3: áo Tấc + quần + mấn + lệnh bài + bộ đeo kim khánh + quạt + guốc ( 510k) 
   • Có nhận Makeup & Làm tóc 
   • Đánh giá shop 5 Sao được giảm 20k/hoá đơn
   • Nhận cho thuê online ở tỉnh xa ship tận nhà
   • Ngoài ra bạn có thể thuê từng món riêng lẻ ko cần theo combo

  Start typing and press Enter to search

  Shopping Cart

  Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

  0908196040
  84908196040